ชื่อนิติบุคคล: บจ.ทีพีดับเบิ้ลยู พร็อพเพอที จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้า เกี่ยวกับการซื้อ ขาย ฝาก เช่า อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 100/11 หมู่ที่ 2 หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี 20160

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

วันที่จดทะเบียน: 8/28/2557  (เดือน/วัน/ปี)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

 

โทรศัพท์ บจ.ทีพีดับเบิ้ลยู พร็อพเพอที จำกัด:

Email บจ.ทีพีดับเบิ้ลยู พร็อพเพอที จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ทีพีดับเบิ้ลยู พร็อพเพอที จำกัด: บจ.ทีพีดับเบิ้ลยู พร็อพเพอที จำกัด

แผนที่ บจ.ทีพีดับเบิ้ลยู พร็อพเพอที จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.ทีพีดับเบิ้ลยู พร็อพเพอที จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2557


Comments are closed.