ชื่อนิติบุคคล: บจ.ตะวันแดง สาดแสงเดือน ณ เชียงราย จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจบริการให้เช่าห้องพัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนการให้บริการที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 53/18 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เลขทะเบียน: 0575555001661

วันที่จดทะเบียน: 10/16/2555

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.ตะวันแดง สาดแสงเดือน ณ เชียงราย จำกัด:

Email บจ.ตะวันแดง สาดแสงเดือน ณ เชียงราย จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ตะวันแดง สาดแสงเดือน ณ เชียงราย จำกัด: บจ.ตะวันแดง สาดแสงเดือน ณ เชียงราย จำกัด

แผนที่ บจ.ตะวันแดง สาดแสงเดือน ณ เชียงราย จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.ตะวันแดง สาดแสงเดือน ณ เชียงราย จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


*** ส่วนลดพิเศษ!! *** สำหรับ บจ.ตะวันแดง สาดแสงเดือน ณ เชียงราย จำกัด เท่านั้น

(โฆษณา)

Comments are closed.