ชื่อนิติบุคคล: บจ.ตะวันออก ทรานสปอร์ต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการบรรทุก ดิน หิน ทราย ดินลูรัง ถมที่ ตลอดจนบรรทุกผลิตภัณฑ์และพืชผลทางการเกษตร

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 240 ถนนบางแสนล่าง แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

วันที่จดทะเบียน: 3/4/2557

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

 

โทรศัพท์ บจ.ตะวันออก ทรานสปอร์ต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:

Email บจ.ตะวันออก ทรานสปอร์ต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ตะวันออก ทรานสปอร์ต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด: บจ.ตะวันออก ทรานสปอร์ต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

แผนที่ บจ.ตะวันออก ทรานสปอร์ต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.ตะวันออก ทรานสปอร์ต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2557


*** ส่วนลดพิเศษ!! *** สำหรับ บจ.ตะวันออก ทรานสปอร์ต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เท่านั้น

(โฆษณา)

Comments are closed.