ชื่อนิติบุคคล: บจ.ณัฏฐเศรษฐ์ เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 111/168 หมู่ที่ 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

เลขทะเบียน: 0105555151143

วันที่จดทะเบียน: 10/10/2555

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.ณัฏฐเศรษฐ์ เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด:

Email บจ.ณัฏฐเศรษฐ์ เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ณัฏฐเศรษฐ์ เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด: บจ.ณัฏฐเศรษฐ์ เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด

แผนที่ บจ.ณัฏฐเศรษฐ์ เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.ณัฏฐเศรษฐ์ เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.