ชื่อนิติบุคคล: บจ.ซีที ฟาร์ม เฟรช จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ขายสินค้าการเกษตร

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 101/1 หมู่ที่ 1 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13180

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

วันที่จดทะเบียน: 9/17/2557  (เดือน/วัน/ปี)

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

 

โทรศัพท์ บจ.ซีที ฟาร์ม เฟรช จำกัด:

Email บจ.ซีที ฟาร์ม เฟรช จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.ซีที ฟาร์ม เฟรช จำกัด: บจ.ซีที ฟาร์ม เฟรช จำกัด

แผนที่ บจ.ซีที ฟาร์ม เฟรช จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.ซีที ฟาร์ม เฟรช จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2557


Comments are closed.