ชื่อนิติบุคคล: บจ.คินเซ็น อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: นำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 454/243 ซอยวัชรพล 3 คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

เลขทะเบียน: 0105555115252

วันที่จดทะเบียน: 8/8/2555

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000.00 บาท

 

โทรศัพท์ บจ.คินเซ็น อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด:

Email บจ.คินเซ็น อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.คินเซ็น อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด: บจ.คินเซ็น อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

แผนที่ บจ.คินเซ็น อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.คินเซ็น อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2555


Comments are closed.