ชื่อนิติบุคคล: บจ.คาร์โก้ ลิ้งค์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

พื้นที่โฆษณา

รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบธุรกิจการนำเข้า ส่งออก จัดเก็บ คัดแยก แบ่งบรรจุสินค้า และกระจายสินค้า(โลจิสติค)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 50 อาคารต้นสน ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 402 ซอยต้นสน ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก)

วันที่จดทะเบียน: 2/19/2557

ทุนจดทะเบียน: (เฉพาะสมาชิก) บาท

 

โทรศัพท์ บจ.คาร์โก้ ลิ้งค์ เอ็กซ์เพรส จำกัด:

Email บจ.คาร์โก้ ลิ้งค์ เอ็กซ์เพรส จำกัด:

เว็บไซต์ บจ.คาร์โก้ ลิ้งค์ เอ็กซ์เพรส จำกัด: บจ.คาร์โก้ ลิ้งค์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

แผนที่ บจ.คาร์โก้ ลิ้งค์ เอ็กซ์เพรส จำกัด:

ลิ้งสำหรับมาหน้า บจ.คาร์โก้ ลิ้งค์ เอ็กซ์เพรส จำกัด นี้

HTML Code

BBCode

Direct link

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในปี 2557


Comments are closed.