รายชื่อบริษัทจดทะเบียน ปี 2557

หจ.แปดทิศวิศวกรรม

ชื่อนิติบุคคล: หจ.แปดทิศวิศวกรรม รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับเหมาก่อสร้างอาคาร ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.ไอดีซี คอมเพล็กซ์

ชื่อนิติบุคคล: หจ.ไอดีซี คอมเพล็กซ์ รายละเอียดวัตถุประสงค์: การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ทองถม เอสเตท จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ทองถม เอสเตท จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการอาคารสำนักงานให้เช่า ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต ค้า ส่งออก เสื้อผ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย ฯลฯ ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.จี.พี.ซี. จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.จี.พี.ซี. จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: การให้คำปรึกษา แนะแนวและช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการแก่องค์กรธุรกิจและองค์กรอื่นๆในเรื่องการบริหารจัดก ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.อคิรา กรุ๊ป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.อคิรา กรุ๊ป จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: การขายส่งหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ไนท์อะไลฟ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ไนท์อะไลฟ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: การให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ สถานบันเทิง ร้านอาหาร ธุรกิจบันเทิง ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.เซเวน ธันวา จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.เซเวน ธันวา จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าอุปโภคหลากหลายชนิด ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ยูเนี่ยน แมชชีนเนอรี่ แอนด์ แอสเซสเซอรี่ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ยูเนี่ยน แมชชีนเนอรี่ แอนด์ แอสเซสเซอรี่ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องผลิตเม็ดพลาสติก เครื่องผลิตพลาสติก ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.ไพบูลย์ถาวร

ชื่อนิติบุคคล: หจ.ไพบูลย์ถาวร รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการร้านจำหน่ายสรรพสินค้าเครื่องออุปโภคบริโภคเครื่องใช้ประจำวัน อาหารเครื่องดื่มบัตรเติมเงิน ...
อ่านรายละเอียด ..
Loading...

รายชื่อบริษัทจดทะเบียน ปี 2556

บจ.บางไอเดีย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.บางไอเดีย จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการบริการทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการให้คำปรึกษาทางเทคนิค ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.นพพร เรดิโอ พลัส 19

ชื่อนิติบุคคล: หจ.นพพร เรดิโอ พลัส 19 รายละเอียดวัตถุประสงค์: สถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ที่ปรึกษากฎหมายปภาวิน จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ที่ปรึกษากฎหมายปภาวิน จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริการทางกฏหมายและการเป็นตัวแทนในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ศรีโต 88 จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ศรีโต 88 จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า มาตรน้ำ ประปา ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.สมหมาย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส

ชื่อนิติบุคคล: หจ.สมหมาย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ดีดับบลิว เด็คคอเรชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ดีดับบลิว เด็คคอเรชั่น จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับเหมาก่อสร้างรวมถึงตกแต่งภายในภายนอกอาคาร ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.ก้าวหน้า

ชื่อนิติบุคคล: หจ.ก้าวหน้า รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.เคพี ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.เคพี ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: บริการรักษาความสะอาด ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.อะราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.อะราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: การให้บริการด้านธุรกิจประเภทท่องเที่ยว ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และอะไหล่ เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงโปรแกรม ซอฟต์แวร์ ...
อ่านรายละเอียด ..
Loading...

รายชื่อบริษัทจดทะเบียน ปี 2555

บจ.ปาริชาติ เอ็นเตอร์ไพรส์ (2012) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ปาริชาติ เอ็นเตอร์ไพรส์ (2012) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมางานติดตั้ง ต่อเติม ซ่อมแซม โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารบ้านเรือน ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.พุฒแก้ว พาณิชย์

ชื่อนิติบุคคล: หจ.พุฒแก้ว พาณิชย์ รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว แบบเขียนและแบบออนไลน์ ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.สถาพร คอนแทร็ค แอนด์ ซัพพลาย

ชื่อนิติบุคคล: หจ.สถาพร คอนแทร็ค แอนด์ ซัพพลาย รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเหมาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า รับออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมระบบไฟฟ้าทุกชนิด ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ทัวร์ริส เอเจนซี่ จรูญ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ทัวร์ริส เอเจนซี่ จรูญ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: '63040 ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.เดฟลีน่า จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.เดฟลีน่า จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารอินเดีย ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.ไหมดาหลา

ชื่อนิติบุคคล: หจ.ไหมดาหลา รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.เบลลา เฮาส์ซิ่ง สปา แอนด์ อาร์ต จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.เบลลา เฮาส์ซิ่ง สปา แอนด์ อาร์ต จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการนวด แบบแผนไทย แบบอะโรมาเธอราพี และบริการสปาทุกชนิด ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ฮาโกะ เวนเจอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ฮาโกะ เวนเจอร์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการร้านค้า จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งจัดให้มีการแสดงดนตรีเพื่อการบันเทิง ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.เอ็นอาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.เอ็นอาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: นำเข้า ส่งออก จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.เอส.เค.เอ็ม.เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.เอส.เค.เอ็ม.เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า จำหน่ายน้ำยาเคมีภัณฑ์ เกี่ยวกับการล้าง อัด ฉีด ...
อ่านรายละเอียด ..
Loading...

 

Comments are closed.