รายชื่อบริษัทจดทะเบียน ปี 2557

บจ.ศรีเทพ ไบโอ รีไฟเนอรี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ศรีเทพ ไบโอ รีไฟเนอรี จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.จันทน์ 16 การแพทย์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.จันทน์ 16 การแพทย์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการด้านการแพทย์ ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ออฟชอร์ โซลูชั่น จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ออฟชอร์ โซลูชั่น จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: จำหน่ายและให้เช่า อุปกรณ์ดำน้ำ อุปกรณ์กีฬาทางน้ำ ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ฟังชั่น สตูดิโอ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ฟังชั่น สตูดิโอ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ รับเหมา และผลิตงานโครงสร้าง ให้คำปรึกษาเพื่อกิจกรรมการสื่ิอสารทางการตลาด ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.วี.ที.คลีน แอนด์ เซอร์วิส

ชื่อนิติบุคคล: หจ.วี.ที.คลีน แอนด์ เซอร์วิส รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับจ้างทำความสะอาดขนขยะคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอยทุกชนิด ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.เอ็น ซี เอส 2013 จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.เอ็น ซี เอส 2013 จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการทำความสะอาด กำจัดไรฝุ่น ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.แก้วศักดิ์สิทธิ์

ชื่อนิติบุคคล: หจ.แก้วศักดิ์สิทธิ์ รายละเอียดวัตถุประสงค์: การรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และจัดจำหน่าย ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ดับเบิ้ลยู. วี. เค. เพาว์เวอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ดับเบิ้ลยู. วี. เค. เพาว์เวอร์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการงานระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิค ระบบคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.กาญจนาเทวาพัฒนา จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.กาญจนาเทวาพัฒนา จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ซื้อ ขาย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ จัดหา เช่า เช่าซื้อ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการประการอื่น ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.กู๊ด ทู บิลด์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.กู๊ด ทู บิลด์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการโรงงานผลิตเหล็ก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ ...
อ่านรายละเอียด ..
Loading...

รายชื่อบริษัทจดทะเบียน ปี 2556

หจ.ส.ประสานการค้า

ชื่อนิติบุคคล: หจ.ส.ประสานการค้า รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าพืชผลทางการเกษตร ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.จิรัชญาพืชผลการเกษตร

ชื่อนิติบุคคล: หจ.จิรัชญาพืชผลการเกษตร รายละเอียดวัตถุประสงค์: ค้าพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.รีพับบลิค เชียงใหม่ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.รีพับบลิค เชียงใหม่ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการร้านอาหาร ผับ บาร์ พร้อมเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่ม ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.เอส.ที. โปรคลีน เซอร์วิส

ชื่อนิติบุคคล: หจ.เอส.ที. โปรคลีน เซอร์วิส รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับงานทำความสะอาด ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.อาร์ ซี เค กรกมล อีสเทิร์น เอนเนอจี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.อาร์ ซี เค กรกมล อีสเทิร์น เอนเนอจี จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซื้อขายขนส่งและขนถ่ายสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.สปีด วิง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.สปีด วิง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: จำหน่ายรถจักรยานยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.เดอะโปรเกรส วัน

ชื่อนิติบุคคล: หจ.เดอะโปรเกรส วัน รายละเอียดวัตถุประสงค์: สถาบันกวดวิชา ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.เสถียรไทย อินเตอร์เนชันแนล

ชื่อนิติบุคคล: หจ.เสถียรไทย อินเตอร์เนชันแนล รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการนำเข้าส่งออกสินค้า ได้แก่ เครื่องจักรเกษตร ข้าว ไม้ ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.ไอ ทูลส์ ซัพพลาย

ชื่อนิติบุคคล: หจ.ไอ ทูลส์ ซัพพลาย รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าเครื่องมือช่างทุกประเภท ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ซิตี้ การ์เด้น ซี 5 จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ซิตี้ การ์เด้น ซี 5 จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ...
อ่านรายละเอียด ..
Loading...

รายชื่อบริษัทจดทะเบียน ปี 2555

บจ.ที.ดี. อินเตอร์ สยาม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ที.ดี. อินเตอร์ สยาม จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: 74990 ประกอบกิจการเป็นนายหน้า หรือตัวแทน ให้บริการในการจัดทำหนังสือเดินทางและเอกสารอื่น ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ภูดิส บิลเดอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ภูดิส บิลเดอร์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: รับเหมาก่อสร้าง ทำเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน จัดหรือตกแต่งสวน ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.ทีจีเวลท์แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.ทีจีเวลท์แอ็ดไวเซอร์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้แนะนำการฝึกอบรมในด้านการวางแผนภาษีบุคคลและนิติบุคคล ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.นครแม่สอด เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.นครแม่สอด เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.ศิริชนม์ 55 ลอตโต

ชื่อนิติบุคคล: หจ.ศิริชนม์ 55 ลอตโต รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว แบบเขียนและแบบออนไลน์ ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.มีชัยเชิดชู พร็อพเพอร์ตี้ (2555) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.มีชัยเชิดชู พร็อพเพอร์ตี้ (2555) จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์พร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งจัดสรรที่ดินแบ่งขายและให้เช่า ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.ทีทีโอ เซอร์วิส

ชื่อนิติบุคคล: หจ.ทีทีโอ เซอร์วิส รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าทางการเกษตร ...
อ่านรายละเอียด ..

หจ.ประทุมรัตน์ พาณิชย์

ชื่อนิติบุคคล: หจ.ประทุมรัตน์ พาณิชย์ รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และสลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว แบบเขียนและแบบออนไลน์ สลาก ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.เจสสิกา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.เจสสิกา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ประกอบกิจการตัวแทน นายหน้า ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ...
อ่านรายละเอียด ..

บจ.เจแอนด์ดี ภูเก็ต ทัวร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล: บจ.เจแอนด์ดี ภูเก็ต ทัวร์ จำกัด รายละเอียดวัตถุประสงค์: ตัวแทนจำหน่ายทัวร์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ...
อ่านรายละเอียด ..
Loading...

 

Comments are closed.